Reklamačné podmienky

#save4web | by Pali Mrázek

Pravidlá vrátenia peňazí

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste úplne spokojní s nákupom, pozývame vás, aby ste si prečítali naše pravidlá týkajúce sa vrátenia peňazí a vrátenia tovaru. Tieto zásady vrátenia a vrátenia peňazí boli vytvorené pomocou generátora zásad bezplatného vrátenia a vrátenia peňazí.

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky produkty a služby, ktoré ste si u nás zakúpili.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto pravidiel vrátenia a vrátenia peňazí:

 • Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje #save4web | prémiové weby a dizajn.
 • Tovar označuje položky ponúkané na predaj v rámci Služby.
 • Objednávky znamenajú Vašu požiadavku na nákup Tovaru u nás.
 • Služba sa vzťahuje na webovú stránku.
 • Webová stránka odkazuje na #save4web | prémiové weby a dizajn, dostupné z https://save4web.com
 • Vami rozumiete jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo ju používa.
 • Vaše práva na zrušenie objednávky

Máte právo zrušiť svoju objednávku do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na zrušenie Objednávky je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali Tovar alebo kedy vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevezme dodaný produkt.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte nás o svojom rozhodnutí informovať prostredníctvom jasného vyhlásenia.

O svojom rozhodnutí nás môžete informovať:

 • E-mailom: sale@save4web.com
 • Na telefónnom čísle: +421 950 578 488
 • Navštívením tejto stránky na našom webe: https://save4web.com/kontakt

Peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa, keď dostaneme vrátený Tovar. Použijeme rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri objednávke, a za takéto vrátenie vám nebudú účtované žiadne poplatky.

Podmienky vrátenia tovaru

Uistite sa

Kedy môžete tovar vrátiť:

 • Tovar bol zakúpený za posledných 14 dní
 • Tovar je v originálnom obale

Ttovar nie je možné vrátiť:

 • Dodávka Tovaru vyrobeného podľa vašich špecifikácií alebo jasne personalizovaného.
 • O dodávke Tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu nie je vhodné vrátiť, rýchlo sa kazí alebo po dátume spotreby.
 • Dodávka Tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a bol po dodaní rozbalený.
 • Dodávka Tovaru, ktorý je po dodaní podľa svojej povahy neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia odmietnuť vrátenie akéhokoľvek tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky vrátenia.

Peniaze môžu byť vrátené iba za tovar s bežnou cenou. Bohužiaľ, tovar vo výpredaji nie je možné vrátiť. Toto vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať, ak to nepovoľujú platné zákony.

Vrátenie Tovaru

Zodpovedáte za náklady a riziko spojené s vrátením Tovaru Nám. Tovar by ste mali zaslať na nasledujúcu adresu Astrova 2/A, 82101 Bratislava.

Nemôžeme niesť zodpovednosť za poškodený alebo stratený tovar pri spätnej zásielke. Preto odporúčame poistenú a sledovateľnú poštovú službu. Nie sme schopní vrátiť peniaze bez skutočného prijatia Tovaru alebo dôkazu o prijatej vrátenej zásielke.

Darčeky

Ak bol Tovar pri nákupe označený ako darček a následne odoslaný priamo vám, dostanete darčekový kredit v hodnote vášho vráteného tovaru. Po prijatí vráteného produktu Vám bude zaslaný darčekový certifikát.

Ak tovar nebol pri nákupe označený ako darček alebo si darca darčeka nechal objednávku poslať sám sebe, aby vám ju dal neskôr, peniaze vrátime darcovi darčeka.

Kontaktuj nás

 • E-mailom: sale@save4web.com
 • Na telefónnom čísle: +421 950 578 488
 • Navštívením tejto stránky na našom webe: https://save4web.com/kontakt
Aktualizácia: